PRAVIDLAHRY

Všechno co jste chtěli vědět o TEPfaktoru a báli jste se zeptat.

Úkoly se plní v týmu minimálně dvou a maximálně pěti osob. Spolupráce je nevyhnutelná. Při plnění úkolů si musíte pomáhat a spolupracovat. Výsledek splnění herního úkolu závisí na každém členu vašeho týmu. Bez týmu to nejde!

Celá hra trvá průměrně 3 – 4 hodiny, ale její délku ovlivňujete sami. Cílem hry je splnit všechny úkoly a následně otevřít na konci hry truhlu s pokladem. Na každý úkol máte neomezený počet pokusů.

Pokud by však náročnost herního úkolu byla pro Vás příliš obtížná, jsme schopni Vám snížit „laťku“ tak, abyste si hru užili maximálně v rámci svých možností.

Pravidla hry:

 1. Rozdělte se do týmů. V jednom týmu maximum pět osob, minimum dvě osoby.
  Doporučujeme: Čím více osob v týmu, tím větší legrace!
 2. Představte váš tým personálu, obdržíte týmový čip a herní kartu.
 3. Každý úkol plní všichni členové týmu společně.
 4. U dveří každého úkolu přiložte čip ke snímači, svítí – li zeleně, je zde volno. Pokud červeně, je obsazeno.
 5. Ihned po otevření dveří běží čas na splnění, čas je pokaždé jiný závisle na typu úkolu a počtu osob. Je jen na vás, najít správné řešení na splnění úkolu.
 6. Úkoly plňte v libovolném pořadí, máte neomezený počet pokusů, ale vždy všichni členové týmu.
 7. 20 úkolů je volně přístupných, 4 zakódované, 1 finální výzva.
 8. Pokud se úkol nepodaří splnit nebo vám vyprší čas, opusťte ihned herní prostor. Následně dojde k zhasnutí osvětlení v herním úkolu.
 9. V některých úkolech najdete tlačítka na startu a v cíli. Všichni v týmu musí stisknout všechna tlačítka současně a podržet dlouze.
 10. V herních úkolech je použita světelná signalizace:
  Modrá: Rozsvítí se po stisknutí tlačítek na startu. Nutné aktivovat!
  Zelená: Rozsvítí se po stisknutí tlačítek v cíli. Zvládli jste úspěšně herní úkol. Otevřete schránku s indicií.
  Červená: Vypršel vám čas nebo jste udělali chybu, opusťte herní prostor.
 11. Pokud čeká u dveří na vstup jiný tým, má na daný úkol přednost. Prostřídejte se!
 12. V herních úkolech s míčem apod, musíte dát stejný počet branek jako je počet členů vašeho týmu.
 13. Nešlapte na červené podlahy a nedotýkejte se červených ploch. Zelené podlahy odlehčete.
 14. V úkolech, kde se nacházejí podlahy černé, takzvané překlápěcí, musí stát celý tým současně na začátku a po zdolání úkolu na konci.
 15. Pokud úkol splníte úspěšně, otevřete schránku. Orazítkujte herní kartu na příslušný symbol.
 16. Podle symbolů na dveřích získejte pět indicií. Následně těchto pět indicií slouží k otevření šestého, zakódovaného úkolu.
 17. Indicie přeložte na čísla pomocí šifrovacích klíčů, které jsou rozmístěné v herní jeskyni.
 18. Řiďte se barvami klíčů, které spárujete s barvami na herní kartě.
 19. Po získání slovních nápověd v zakódovaných úkolech poskládejte slovo, kterým otevřete finální výzvu.
 20. Pokud vám na některý úkol nestačí síly, můžete jej nahradit Jokerem. Máte jeden pokus.
 21. Hlídejte si sami čas hry. Hra není časově omezena, kromě otevírací doby TEPfaktoru.
 22. Nepoužívejte při řešení úkolů násilí, ale šikovnost a důvtip.
 23. Nepřeceňujte své síly. TEPfaktor je na vlastní nebezpečí. Spolupracujte a pomáhejte si.
 24. Odložte si prstýnky, řetízky a vše, co vás může omezovat v pohybu nebo zranit.
 25. Rozehřejte se, rozhýbejte se, rozpalte se, rozkřičte se, zvedněte si TEP!
 26. Za děti, žáky a studenty ručí rodiče, zákonný zástupce nebo pedagogický dozor.

Cílem hry je řádně splnit všechny úkoly a otevřít truhlu s pokladem.

Upozornění:
Nedoporučujeme pro těhotné, epileptiky a slabší povahy. Zákaz vstupu do herních prostor pod vlivem alkoholu. Zákaz vnášení nápojů a občerstvení do herních prostor.
Dbejte pokynů personálu.

Zlomte vaz!!!

CHCETE SI ZAHRÁT?