FIREMNÍ AKCE

Firemní akce nebo také jinak řečeno jako "Event" má několik možností, jak ji pojmout, především jde o akci firmy se svými zaměstnanci. Jde o podobnou aktivitu jako je například teambuilding, ovšem firemní akce na rozdíl od teambuildingu je většinou zaměřena na nějakou činnost v rámci firmy, nebo nějaký firemní galavečer, který pořádá buď jiná firma a vy jste byli pozváni, nebo ji pořádá právě vaše firma.

Tyto typy eventů se v posledních letech hodně rozšířily a křivka jejich poptávek strmě vzrůstá, protože zaměstnavatelé zjistili, že toto je jedna z nejlepších možností, jak upevnit sílu týmu a kolektiv udržet pohromadě, jak utvořit silný a výkonný tým, který funguje a pracuje na plno a využije veškerý svůj potenciál, z kterého samozřejmě firma profituje a pomůže jí to k lepším výsledkům. Pamatujte, že každý spokojený zaměstnanec pracuje mnohem lépe a efektivněji než 5 nespokojených nebo né tolik pracovně silných zaměstnanců.

Firemní akce se dá také uchopit jako odreagování a zlepšení napjatých vztahů mezi zaměstnanci, kterým takovýto typ akce může pomoci k zlepšení vztahů mezi sebou navzájem. Je ideální možností poznat blíže své kolegy, své nadřízené respektive podřízené. Uvolněnější atmosféra dává firemním akcím jinou instanci a jiskru v pracovním kolektivu. Hodně firem využívá různé typy firemních akcí, ať už viz výše zmíněné galavečery, benefice, ovšem dnešním trendem, který se poslední dobou velmi rozšířil je firemní akce v zábavních centrech, různé outdoorové aktivity a také v neposlední řadě samozřejmě i tradiční posezení v restauracích s poslechem příjemné muziky.

Jelikož dnešní doba hodně směřuje a cílí ke zdravému životnímu stylu a ke sportování je většina zaměstnanců odměněna firemní benefiční možností vstupů do sportovních center. Je nutno říci, že nejvíce jsou v dnešní době využívány právě zábavní centra, kde se zaměstnanci rozdělují do jednotlivých skupin a soutěží společně, aby dokázali komunikovat, spolupracovat, vytvářet nápady a myšlenky společně a né jako jednotlivci, tak zlepšují tedy vnitřní vztahy mezi sebou, protože ve sportu se můžete nejvíce sblížit a nehraje se tam na rozdíly.

Důležitým aspektem jsou personalisté jednotlivých firem, pro které to je důležité, aby ve firmě vše fungovalo tak, jak fungovat má. Proto tedy tito pracovníci velmi dbají na zlepšování mezilidských vztahů v dané firmě a rozhodně se jim i investice do takovéhoto druhu kolektivní akce vrátí a i vyplatí. Samozřejmě je důležité, aby se firemní akce zúčastnila většina zaměstnanců firmy, potom by taková akce byla naopak velmi negativní a absolutně vůbec by neměla pro firmu přínos v podobě zlepšení ať už vztahů mezilidských nebo pracovních u jejích zaměstnanců.

Firemní akce musí mít určitý cíl!

Dle typu firmy se může i daný večírek nebo akce nést v duchu a myšlence jejich hodnot. To je z důvodu toho, aby se firemní akce nastala čistě jen akcí, kam se přišli zaměstnanci najíst a napít na baru. Musí celá akce mít nějaký průběh a děj, měla by směřovat třeba k nějakému finálnímu kroku, musí mít cíl, ať už ze strany vedení firmy, nebo ze stran zaměstnanců. Takovou cestou mohou být různé zábavné doprovodné programy, tomboly, různé plnění úkolů formou hry. V podstatě, všechny tyto věci mají velkou přidanou hodnotu k danému eventu.

Na internetu se dají dohledat i úspěšné rady, jak takovou firemní akci vytvořit. Najdete několik tipů, jak a kde uspořádat večírek pro zaměstnance z různých segmentů ať už průmyslu, trhu, obchodu, dopravy apod.

Nebojte se požádat i různé firmy, které nabízejí pomoc při vytváření eventů, nebo přímo firemní akce dělají. Mají ve svých řadách event manažery, kteří vám dokážou přesně vytvořit nabídku na míru, dle počtu zaměstnanců ve vaší firmě, finančních možností, kterými disponujete na danou akci a dle typu vaší firmy. Dokáží dokonce rozdělit a připravit akci pro muže a ženy, dokážou vám na-kombinovat více variant, anebo i jen poradit, kde začít, a kterým směrem se dát ve výběru firemní akce pro vás.

CHCETE SI ZAHRÁT?